ШКОЛА КРОЗ ИСТОРИЈУ

1951
1963
2017

ИСТОРИЈАТ

Најстарији писани документ у коме се помиње Српска народна вероисповедна школа потиче из 1778. године. Школа је била смештена у цркви, а дужност учитеља обављао је месни саветник. Први учитељ Српске народне вероисповедне школе чије је име остало забележено био је Антоније Ранисављев. Почетком 19. века село се већ налазило на данашњој локацији и подигнута је прва школска зграда у којој се изводила настава све до 1869. године када ју је заменила новоизграђена. Школа је била четвороразредна и мешовита све до 1889. када је отворена тзв. Женска школа.

Досељавањем Немаца у село, почетком 19. века, изграђена је и прва Немачка вероисповедна школа 1816. године. Због политике асимилације од стране Аустроугарске и великог броја деце, изграђена је наменска школска зграда 1878. године која је носила назив „Комунална школа“. Већина српске деце није је похађала јер је то значило одвијање наставе на државном језику, тада немачком. Стварањем нове државе, Краљевине Југославије, деца из Српске вероисповедне школе прелазе у нову зграду где заједно са децом немачких становника похађају двојезичну школу.

После Другог светског рата дошло је до реформе школског система, а Основна школа у Житишту, 1951. претвара се у осмолетку. Отворено је 13 одељења са 587 ученика. Једино комбиновано одељење било је мађарско. Предметну наставу коју су до тада држали учитељи потпуно замењују наставници. Године 1968. школа добија назив „Др Иван Рибар“.

Шест година касније, 1974. године, дошло је до интеграције свих основних школа у Општини Житиште у једну установу под називом Центар за предшколско и основно образовање и васпитање „Братство“. Установа као таква постојала је пуних двадесет година, да би након тога почела изградња нових и адаптација старих школа. Прикупљала су се средства за нову школску зграду у Житишту да би подухват био реализован 1986. на 1987. годину, када је нова зграда, која је имала повољне услове за реализацију свих наставно васпитних активности, у своје учионице примила ђаке.

Уз добијену сагласност Министарства просвете, Скупштина општине је 1. септембра 1993. донела одлуку о оснивању Основне школе „Свети Сава“ са седиштем у Житишту и издвојеним одељењима у Торку, Банатском Двору и Равном Тополовцу. Од тада је кроз школу прошло много генерација, свака је за собом оставила неизбрисив траг. Прегршт награда и признања, постигнутих резултата, како ученика тако и наставника, и поносни смо што можемо рећи да то траје и данас.

Школа данас

О.Ш. “Свети Сава” Житиште, данас похађа 509 ученика који су распоређени у 42 одељења. Школа у свом саставу има три издвојена одељења у насељеним местима Торак, Равни Тополовац и Банатски Двор. Средина у којој школа ради је вишенационална и настава се одвија на два наставна језика (српском и румунском).

У школи ради 71 наставник, библиотекар, педагог, психолог. 3а организацију рада задужени су директор,помоћник директора, и секретар. Школски простор је лепо уређен на два нивоа и великим холом у средини школе. Кабинети су опремљени различитим наставним средствима и одговарајућом опремом која прати технички развој. Свака школа има библиотеку, фискултурну салу са школским двориштем.

Посвећени смо развоју талената кроз креирање наставног програма и организацију часова у складу са едукативним потребама и најновијим трендовима знања. Друштвено смо одговорни и радимо са талентованом децом.

Чињенице о школи:

509 – БРОЈ УЧЕНИКА

42 – ОДЕЉЕЊА

71 – НАСТАВНИК

Watch Dragon ball super