Календар полагања завршног испита у основној школи

До 07.05.2017.

Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда

12.05.2017. – 15.05.2017. (од 9 до 14 часова)

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита

12. и 15.05.2017. (од 9 до 14 часова)

Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита

27.05.2017. (од 10 часова)

Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику

01. 06 – 03.06.2017. (од 10 часова)

Пријемни испити у музичким школама

04.06 – 06.06.2017. (од 10 часова)

Пријемни испити у балетским школама

02.06 – 04.06.2017. (од 9 до 12 часова и од 14 до 17 часова)

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

03.06.2017. (од 10 до 12 часова)

Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима

04.06.2017. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике)

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији (математика)

03. и 04.06.2017. (од 10 до 12 часова)

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

03. и 04.06.2017. (од 9 до 14 часова)

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

29.05 – 09.06.2017.

Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

07.06.2017. (до 8 часова)

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику и одељењима за обдарене ученике у рачунарској гимназији

08.06.2017. (до 8 часова)

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама

08.06.2017. (од 8 до 16 часова)

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

09.06.2017. (до 12 часова)

Коначни резултати пријемних испита

14.06.2017. (од 9 до 11 часова)

Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика

15.06.2017. (од 9 до 11 часова)

Завршни испит – тест из математике

16.06.2017. (од 9 до 11 часова)

Завршни испит – комбиновани тест

18.06.2017. (до 8 часова)

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

19.06.2017. (од 8 до 16 часова)

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

20.06.2017. (од 8 до 16 часова)

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

23.06.2017. (до 8 часова)

Објављивање коначних резултата завршног испита

23.06.2017. (до 16 часова)

Упис у музичке и балетске школе

24. и 25.06.2017. (од 8 до 15 часова)

Попуњавање и предаја листе жаља у основној школи и унос у базу података

29.06.2017. (од 8 часова)

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

29.06.2017. (од 8 до 15 часова)

Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки

30.06.2017. (до 12 часова)

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

03.07.2017. (од 8 часова)

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

03.07.2016. (до 20 часова)

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

04. и 05.07.2017.

Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

04.07.2017. (од 8 до 15 часова)

Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг

07.07.2017. (до 8 часова)

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

07.07.2017. (до 8 часова)

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

07.07.2016. (од 8 до 15 часова)

Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

Полагање мале матуре

Српски језик

14.07.2017. среда, српски/матерњи језик, од 9:00-11:00 часова

Математика

15.06.2017. четвртак, математика, од 9:00-11:00 часова

Комбиновани тест

16.06.2017. петак, комбиновани тест, од 9:00-11:00 часова

Прелиминарни резултати завршног испита

18.06.2017. недеља, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама од 8:00 часова

Пријем жалби и решавање по жалбама ученика

19.06.2017. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 08:00 до 16:00 часова у основним школама

20.06.2017. уторак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 08:00 до 16:00 часова

Објављивање коначних резултата завршног испита

23.06.2017. петак, објављивање коначних резултата завршног испита до 8:00 часова

Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:

24. и 25.06.2017. од 08:00 до 15:00 часова

Коначан распоред по школама и образовним профилима:

03.07.2017. понедељак, од 8:00 часова

Упис ученика у средње школе

04. и 05.07.2017. упис ученика у средње школе

Watch Dragon ball super