Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

до 30.12.2022.

Изјашњаве ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронски на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест

од 23.1.2023.-27.01.2023.

Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (електронским путем и непосредно у школи)

30.1.2023.-31.01.2023 (од 8 до 15 часова)

Пријем приговора/промена одлуке на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест и уношење исправки (непосредно у школи)

01.02.2023.  (до 8 часова)

Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)

24.03.2023. (од 12 до 14 часова)

Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО

25.03.2023. (од 9 до 11 часова)

Пробни завршни испит – српски/матерњи језик

25.03.2023.  (од 11:30 до 13:30 часова)

Пробни завршни испит – трећи тест

27.2.2023.– 31.02.2023.

Анализа пробног завршног испита

18.04.-24.04.2023. (до 16 часова)

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

21.04 и 24.04.2023. (од 9 до 16 часова)

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

12, 13. и 14. 05. 2023. године (09-12 часова и 14-17 часова)

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

13.05.2023. године
10-12 часова – биологија
14-16 часова – хемија

Пријемни испити за ученике са посебним способностима за филолошке науке

13.05.2023. (14-16 часова)

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

19, 20. и 21.05.2023. (од 10 часова)

Пријемни испити у музичким школама

19, 20. и 21.05.2023. (од 10 часова)

Пријемни испити у балетским школама

20.05.2023.
10-12 часова – математика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)

20.05.2023.
10-12 часова – географија
14-16 часова – историја

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју

20.05.2023.
14-16 часова – физика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику

20.05.2023. 13-15 часова – писмени тест
21.05.2023. од 10 часова – усмени испит

Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

21.05.2023. 10-12 часова

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику

15-23.05.2023.

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

15-23.05.2023.

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

16-24.05.2023.

Коначни резултати пријемних испита

08-10.06.2023. (08-16 часова)

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)

17. и 18.06.2023. (од 10 часова)

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању

17.06.2023.
10-11.30 часова – српски језик
12-13.30 часова – енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

18.06.2023.
10-11.30 часова – математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

24.06.2023.
од 10 часова

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

21.06.2023. (09-11 часова)

Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО

22.06.2023. (09-11 часова)

Завршни испит – тест из математике

23.06.2023. (09-11 часова)

Завршни испит – трећи тест

21-25.06.2023.

Супервизија спровођења завршног испита

25.06.2023. до 8 часова

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

25-26.06.2023.
до 15 часова

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)

26.06.2023.
8-15 часова

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)

28.06.2023. до 08 часова

Објављивање коначних резултата завршног испита

29. и 30.06.2023.
до 15 часова

Попуњавање листе жеља електронским путем

29. и 30.06.2023.
08-15 часова

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

01.07.2023.
од 08 часова

Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

02.07.2023.
до 08 часова

Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

03.07.2023.
до 08 часова

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

03.07.2023.
до 08 часова

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

03.07.2023.
08-15 часова

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

03-07.07.2023 до 15 часова

Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Watch Dragon ball super