ДИРЕКТОР

Snežana Majkić 2 direktorka

Снежана Мајкић

Биографија

 

Завршила је Педагошку академију ”Зора Крџалић-Зага” у Кикинди и Учитељски факултет у Сомбору, на којем је дипломирала 16.12.2004. године. 

Први посао јој је био у школи у Честерегу, где је као наставник разредне наставе почела са радом 08.02.1993.године. Касније ради у школама у Житишту и Банатском Двору, да би од септембра 2006. године до септембра 2014. године обављала послове помоћника директора у Издвојеном одељењу ”Ђура Јакшић” Банатски Двор. Након избора на функцију директора школе, од септембра 2014. године, наставља реализацију активности везаних за побољшање квалитета наставе, услова рада и опремање школе.

У свему томе има подршку локалне самоуправе и родитеља, са којима је успоставила конструктивну сарадњу. Успешна сарадња остварена је и са институцијама локалне самоуправе, Културно-просветном заједницом, Спортским савезом, Библиотеком, Предшколском установом. Све ово резултирало је бројним успесима ученика наше школе на низу такмичења, од локалног до републичког нивоа. У спољашњем вредновању извршеном 04. и 05. фебруара 2016. године од стране тима Школске управе у Зрењанину школа је оцењена највишом оценом.

Адреса:

Трг Ослобођења 2, Житиште

Телефон:

+381 23 822023

Е-пошта:

ossvetisava@gimelnet.rs

Факс:

023/821-115

Веб:

 osvetisava.net

Watch Dragon ball super