Бодови за упис у средње школе

Поштовани ђаци и родитељи!

Погледајмо како ће се рачунати бодови за упис у жељене стручне школе:

ГЛАВНИ УСЛОВ ЗА УПИС У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЈЕ МИНИМАЛНО 50 БОДОВА НАКОН ПОЛАГАЊА МАЛЕ МАТУРЕ

ОПШТИ УСПЕХ ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИСКАЗУЈЕ СЕ БРОЈЕМ БОДОВА. СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ НА КРАЈУ ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СЕ САБИРАЈУ, ЗАОКРУЖЕНЕ НА ДВЕ ДЕЦИМАЛЕ. ДОБИЈЕНИ ЗБИР СЕ ПОМНОЖИ СА БРОЈЕМ ЧЕТИРИ(4).

НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЕХА КАНДИДАТ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ НАЈВИШЕ 60 БОДОВА.

УСПЕХ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИСКАЗУЈЕ СЕ БРОЈЕМ БОДОВА ОСВОЈЕНИХ НА ТЕСТУ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, МАТЕМАТИКЕ И ТРЕЋЕГ ТЕСТА ИЗ ОДАБРАНОГ ПРЕДМЕТА. НА ОСНОВУ УСПЕХА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ КАНДИДАТ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ НАЈВИШЕ 40 БОДОВА.

УЧЕНИК МОЖЕ ДА ОСТВАРИ НАЈВИШЕ 14 БОДОВА НА ТЕСТУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, 14 НА ТЕСТУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ И 12 НА ТРЕЋЕМ ТЕСТУ.

Од 2021. године почео је са радом портал Министарства просвете: mojasrednjaskola.gov.rs . На овом порталу омогућено је:

1. подношење пријаве за полагање пријемног испита

2. увид у податке о постигнућима ученика

3. подношење листе жеља

4. исказивање приговора

5. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ:

1. извод из матичне књиге рођених

2. попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

3. сведочанство о завршеној основној школи

4. сведочанства последња три разреда основне школе

5. уверење о положеном завршном испиту

6. лекарско уверење за упис у средњу школу

7. дипломе о освојеним наградама

Watch Dragon ball super