ИО „Ђура Јакшић” Банатски двор

Нова школска зграда у Банатском Двору почела је са радом 1999. године. Зграда је модерног изгледа, са великим двориштем, има велику и опремљену фискултурну салу, информатички кабинет и школску библиотеку. У склопу школске зграде се налазе и сеоска библиотека и предшколска установа.

Настава у школи се одвија на српском језику у укупно 8 одељења. Имамо 84 ученика у свим одељењима и укупно 27 радника, од којих 23 припада наставном кадру, а осталих 4 су ненаставно особље. 

Школа учествује активно на разним школским манифестацијама и у разним пројектима, а сваке године велики број ученика постиже завидне резултате на такмичењима  свих нивоа. Школа остварује и успешну сарадњу са Месном заједницом и сеоском задругом.

Watch Dragon ball super